Priser

Takster

Timepris: 550 kr. i alle zoner.

Administrationstillæg: 150 kr. i alle zoner

Zonetillæg:

  • zone 1: 275 kr.
  • zone 2: 650 kr.
  • zone 3: 1050 kr.

Særlige tillæg på timeprisen

Tolkning i weekend og på helligdage: 161 kr.

Tolkning mellem kl. 17 og kl. 07: 86 kr.

Tillæg for særligt omkostningstunge tolkninger: 135 kr.

Afbestilling:
Afbestilling skal ske på e-mail eller SMS. Bestilte tolkninger kan aflyses indtil onsdag kl. 9 i ugen forinden tolkningen. For tolkninger, der aflyses efter fristen, opkræves administrationstillæg, tolketimeprisen, zonetillæg, dog reduceret, når opgaven aflyses, samt eventuelle særlige tillæg. Der reduceres med den del af tillægget, som er en gennemsnitsberegning på selve kørselsudgiften. I zone 1 reduceres med 25 kr, i zone 2 reduceres med 200 kr og i zone 3 reduceres med 400 kr. Hvis det lykkes at gensælge den aflyste tid, opkræves kun den del af den bestilte tid, som ikke kan gensælges, dog minimum administrationstillægget.