Hvordan bruger du en tegnsprogstolk?

Bestilling

Det vigtigste er, at du bestiller din tegnsprogstolk i god tid. Af hensyn til tolkens øvrige skemaplanlægning vil det være optimalt, hvis du sender din bestilling senest en uge før, tolkningen skal udføres. Det, du skal sende med din bestilling, er dato, start- og sluttidspunkt og adresse for tolkeopgaven. Hvis du har noget materiale, der kunne gavne tolken i sin forberedelse (fx PowerPoint-præsentationer, nedskrevne taler, mødedagsorden o.l.), ville det være en god idé at sende dette med din tolkebestilling. Alle vores tegnsprogstolke har tavshedspligt, så du behøver ikke bekymre dig for, at dit materiale bliver sendt til uvedkommende. Alt dette er, så tegnsprogstolken har mulighed for at læse op på fagtermer og forberede relevante tegn. En forberedt tolk resulterer i en tolkning af høj kvalitet.

Når vi har modtaget din bestilling, sender vi dig en bekræftelse indeholdende tolkens navn og telefonnummer, så I har mulighed for at påbegynde en eventuel uddybende korrespondance om den pågældende opgave.

Tolkesituationen

På dagen for tolkeopgaven vil tegnsprogstolken møde op på tolkestedet mindst 15 minutter før opgavestart. Her vil tolken tage kontakt til de for tolkeopgaven relevante personer samt søge at finde en kontorstol uden armlæn. Det er nemlig virkelig besværligt at tegnsprogstolke i en stol med armlæn, da der skal være plads til de store armbevægelser – og det er samtidig bedst, at stolen har hjul, så den kan køres rundt i lokalet, når der er skiftende talere i tolkesituationen.

Det er altid en god idé at gøre personerne, der er tilstede i tolkesituationen, opmærksomme på, hvorfor der er en tegnsprogstolk til stede, da det oftest tiltrækker en vis opmærksomhed. Når de først forstår, hvad der foregår, vil de have lettere ved at fokusere på det, der skal fokuseres på.

Når tolkningen går i gang, vil du bemærke, at der ikke er pauser mellem talestrømmen og tolkningen, som man kender det fra fremmedsprogstolkninger. Dette er fordi, tolkningen foregår simultant, hvorfor talerne kan tale præcis, som de plejer at gøre uden at tage særligt hensyn til tolken. Hvis tolken af forskellige årsager misser noget i talestrømmen, vil tolken selv sørge for at tilegne sig den manglende information. Hvis en given taler udtrykker sig på en måde, der er unaturlig for vedkommende for at tage hensyn til tolken, vil det ofte få den modsatte effekt. Dansk tegnsprog og dansk talesprog har ikke den samme grammatik, så det giver tolken langt bedre mulighed for at tolke en ytring fra talesprog til en sammenhængende og korrekt sætning på tegnsprog, hvis taleren udtrykker sig på den måde, vedkommende ville gøre, hvis tolken ikke var til stede.

En tolks bedste ven er pause. Når der er gået 45-60 minutter, vil en tolk virkelig trænge til at hvile armene og hovedet, da tolkning er en disciplin, der kræver meget både fysisk og mentalt. Hvis det ikke på forhånd er aftalt, hvornår pauserne skal afholdes, vil tolken typisk gøre forsamlingen opmærksomme på, at der snart bør komme en pause, så tolkens arme ikke falder af.

I visse tolkesituationer vil det være nødvendigt at have to tegnsprogstolke på én opgave. Dette kan fx være, hvis der tales et andet sprog end dansk, hvis sværhedsgraden af opgaven er højere end normalt, hvis tolkningen foregår i større forsamlinger, og hvis opgaven foregår over længere tid, og det ikke er muligt at afholde pauser, når der er gået 45-60 minutter.

Afslutning

Efter endt opgave vil tolken bede om en underskrift fra bestilleren. Dette er til brug for fakturering og dokumentering. Hvis du har noget feedback til os, vil vi hjertens gerne modtage det. Det kan være om alt fra administrationsdelen til tolkesituationen. Vi er her for at levere god service, kvalitetstolkning og flow fra bestilling til underskrift, og vi søger altid at blive bedre, så ris og ros modtages med kyshånd.